ارائه ی اصول سبک طراحی فرایندی مبتنی بر واقعیت در معماری

ارائه ی اصول سبک طراحی فرایندی مبتنی بر واقعیت در معماری

ارائه ی اصول سبک طراحی فرایندی مبتنی بر واقعیت در معماری اولین مرحله طراحی معماری، شناسایی امکانات، محدودیت ها، ضعف ها ...

ادامه مطلب

برتری مهندسی معماری بر مهندسی عمران

برتری مهندسی معماری بر مهندسی عمران

برتری مهندسی معماری بر مهندسی عمران چیست؟ تفاوت مهندس عمران و مهندس معماری ؛ ابهامی که شاید برای شما هم پیش آمده باشد!تف...

ادامه مطلب

تاثیر کرونا بر آینده ی شغل معماری

تاثیر کرونا بر آینده ی شغل معماری

تاثیر کرونا بر آینده ی شغل معماری : طراحی و نوآوری های نوین همواره در معماری پیشرو  هستند. با تغییرات و همه گیری کووید ن...

ادامه مطلب