لپ تاپ مناسب جهت رندرینگ

لپ تاپ مناسب جهت رندرینگ

در این ویدئو شما با لپ تاپ مناسب جهت رندرینگ آشنا میشوید لپ تاپ مناسب جهت رندرینگ زمان آمو...

ادامه مطلب

مدلینگ کابینت گرد و منحنی

مدلینگ کابینت گرد و منحنی

در این ویدئو شما با مدلینگ کابینت گرد و منحنی آشنا میشوید مدلینگ کابینت گرد و منحنی زمان آ...

ادامه مطلب

مدلینگ پارچه مودیفایر cloth

مدلینگ پارچه مودیفایر cloth

در این ویدئو شما با مدلینگ پارچه مودیفایر cloth آشنا میشوید مدلینگ پارچه مودیفایر cloth زم...

ادامه مطلب

مدلسازی دیوار طاق و قوسی

مدلسازی دیوار طاق و قوسی

در این ویدئو شما با مدلسازی دیوار طاق و قوسی آشنا میشوید مدلسازی دیوار طاق و قوسی زمان آمو...

ادامه مطلب

نور پردازی روز تم آبی ممنوع

نور پردازی روز تم آبی ممنوع

در این ویدئو شما با نور پردازی روز تم آبی ممنوع آشنا میشوید نور پردازی روز تم آبی ممنوع زم...

ادامه مطلب

نورپردازی داخلی Dome+sun

نورپردازی داخلی Dome+sun

در این ویدئو شما با نورپردازی داخلی Dome+sun آشنا میشوید نورپردازی داخلی Dome+sun زمان آموزش: 9 دقیقه مدرس: میلاد نبا...

ادامه مطلب

سیستم مناسب جهت رندرینگ

سیستم مناسب جهت رندرینگ

در این ویدئو شما با سیستم مناسب جهت رندرینگ آشنا میشوید سیستم مناسب جهت رندرینگ زمان آموزش...

ادامه مطلب

کادربندی کابینت خواسته کارفرما

کادربندی کابینت خواسته کارفرما

در این ویدئو شما با کادربندی کابینت خواسته کارفرما آشنا میشوید کادربندی کابینت خواسته کارفرما ...

ادامه مطلب

چمن واقعگرایانه معجزه لومیون

چمن واقعگرایانه معجزه لومیون

در این ویدئو شما با چمن واقعگرایانه معجزه لومیون آشنا میشوید چمن واقعگرایانه معجزه لومیون ...

ادامه مطلب

تنظیمات رندر پروگسیو یا باکت

تنظیمات رندر پروگسیو یا باکت

در این ویدئو شما با تنظیمات رندر پروگسیو یا باکت آشنا میشوید تنظیمات رندر پروگسیو یا باکت ...

ادامه مطلب