نور پردازی و متریال قسمت دوم : نورپردازی روز

نور پردازی و متریال قسمت دوم : نورپردازی روز

در این ویدئو شما با نور پردازی و متریال نورپردازی روز آشنا میشوید نور پردازی و متریال نورپردازی روز...

ادامه مطلب

نور پردازی و متریال قسمت اول : کادر و دوربین

نور پردازی و متریال قسمت اول : کادر و دوربین

در این ویدئو شما با نور پردازی و متریال کادر و دوربین آشنا میشوید نور پردازی و متریال کادر و دوربی...

ادامه مطلب

متریال سازی حرفه ای پتینه

متریال سازی حرفه ای پتینه

در این ویدئو شما با متریال سازی حرفه ای پتینه آشنا میشوید متریال سازی حرفه ای پتینه زمان آ...

ادامه مطلب

مدلسازی لمسه با جزئیات بالا

مدلسازی لمسه با جزئیات بالا

در این ویدئو شما با مدلسازی لمسه با جزئیات بالا آشنا میشوید مدلسازی لمسه با جزئیات بالا زمان آموزش: 10 دقیقه مدرس: می...

ادامه مطلب

مدلسازی لمسه با جزئیات بالا

نورپردازی با HDRI در لومیون 11

در این ویدئو شما با نورپردازی با HDRI در لومیون 11 آشنا میشوید نورپردازی با HDRI در لومیون 11 زمان آموزش: 9 دقیقه مدر...

ادامه مطلب

پیش بینی نور پردازی در تری دی مکس

پیش بینی نور پردازی در تری دی مکس

در این ویدئو شما با پیش بینی نور پردازی در تری دی مکس آشنا میشوید پیش بینی نور پردازی در تری دی مکس زمان آموزش: 9 دقیق...

ادامه مطلب

مدلسازی پنجره با ادیت پلی از دیوار

مدلسازی پنجره با ادیت پلی از دیوار

در این ویدئو شما با مدلسازی پنجره با ادیت پلی از دیوار آشنا میشوید مدلسازی پنجره با ادیت پلی از دیوار زمان آموزش: 9 دق...

ادامه مطلب

مدلسازی پله با گرید و لاین

مدلسازی پله با گرید و لاین

در این ویدئو شما با مدلسازی پله با گرید و لاین آشنا میشوید مدلسازی پله با گرید و لاین زمان آموزش: 6 دقیقه مدرس: میلاد...

ادامه مطلب

روشن کردن چراغ در لومیون

در این ویدئو شما با روشن کردن چراغ در لومیون آشنا میشوید روشن کردن چراغ در لومیون زمان آموزش: 6 دقیقه مدرس: میلاد نبا...

ادامه مطلب

آموزش مدلسازی پلان ویلایی

مدلسازی پلان ویلایی

در این ویدئو شما با مدلسازی پلان ویلایی آشنا میشوید مدلسازی پلان ویلایی زمان آموزش: 9 دقیقه مدرس: میلاد نباتی منبع آ...

ادامه مطلب