متریال سازیpbr در نرم افزار Lumion 11

متریال سازی pbr در نرم افزار Lumion 11

در این ویدئو شما با متریال سازیpbr در نرم افزار Lumion 11 آشنا میشوید متریال سازیpbr در نرم افزار...

ادامه مطلب

چمن واقعگرایانه معجزه لومیون

چمن واقعگرایانه معجزه لومیون

در این ویدئو شما با چمن واقعگرایانه معجزه لومیون آشنا میشوید چمن واقعگرایانه معجزه لومیون ...

ادامه مطلب

همه چیز در مورد نرم افزار لومیون

بسیاری از معماران و طراحان برای تبدیل فضای دو بعدی به سه بعدی در ذهن مشتریان دچار مشکل بودند و این کار برای آنها آسان نب...

ادامه مطلب